Aleviliğin Tanımı ve Alevilerin yaşadığı Zorluklar